Leren ontvangen

Genieten is nog niet altijd zo vanzelfsprekend, genieten heeft namelijk te maken met ‘ontvangen’ en daar is niet iedere vrouw even goed in. Jezelf meer toestaan te ontvangen en genieten heeft een positieve invloed op je creativiteit en je staat steviger in het leven…

Meer genieten

Ik las laatst het boek Ode aan de aarde, Ode aan jou van Pamela Kribbe en dat gaf mij een enorm inzicht. Ze schrijft over twee manieren om jezelf dieper te aarden, zodat je steviger staat in het leven. De eerste manier is aarding door GENIETEN. Dit weer leren omdat we werkelijk genieten niet meer zo gewend zijn. Genieten van het lichaam, van zon op je huid, van eten en drinken, van aangeraakt worden door een ander, van warmte en tederheid. Hiervan genieten heeft te maken met werkelijk ontvangen, en dat is voor velen best moeilijk. Het vraagt namelijk om een diep niveau van zelfliefde, jezelf erkennen en waarderen om wie je bent.

Dus voorbij het gevoel komen dat we niet goed genoeg zijn zoals we zijn. Dat we moeten presteren, ons best moeten doen om in aanmerking te komen voor goedkeuring en erkenning. Als je naar de natuur kijkt is dit eigenlijk best raar, heb je ooit wel eens een dier zijn best zien doen om erkenning te krijgen? Kies elke dag een moment uit waarop je je afvraagt: wat kan ik nu voor mijzelf doen dat me echt voedt en vervult? Waar heb ik echt zin in? En doe het dan voor jezelf. Je bent hier op aarde om te genieten. Als je echt geniet, zonder schuld of schaamte, dan ben je totaal aanwezig en is alles goed. Er zijn even geen gedachten aan verleden of toekomst. Genieten is in het ‘hier en nu’ zijn en dat is geaard zijn.

 

Creatief zijn

Genieten is de stroom van ontvangen. De stroom van ‘geven’ maakt de cirkel rond. En dat is meteen de tweede manier om steviger te aarden: creatief zijn. Doen wat jou diep vervult, en dat heeft niets te maken met succes of roem. Het kan zijn dat het creëren of runnen van een gezin of het leiden van een eigen bedrijf jou ten diepste bevredigt. Het werken met dieren of scheppen van kunst. Ieder mens heeft iets waar een zielsverlangen naar uitgaat. Als je hier gehoor aan geeft stroomt je scheppende energie en daar word je blij van. Je eigen passie, je eigen verlangen volgen, heeft veel meer positief effect op de wereld dan netjes doen wat er van je gevraagd wordt en je aanpassen aan beperkende structuren. Door de stem van je hart te volgen voel je dat het leven op aarde waard is om geleefd te worden.

Hoe meer je durft te genieten en jezelf waardig acht om te ontvangen, des te meer maak je contact met jouw inspiratie, met wat jij hier komt geven aan de wereld. De stromen van ontvangen en geven, van genieten en creëren, versterken elkaar.

Ik besef me, voor mijzelf, ook na het afronden van verschillende grote projecten dat het eerst tijd is voor de ontvangende stroom en het genieten voordat er weer een nieuwe creatie of nieuw boek kan ontstaan. Misschien is het Engelse woord ENJOY wel beter, zoals een vriendin mooi opmerkte, in het woord genieten zit toch NIET en GEEN verborgen.

Foto: Summer Flowers te koop via bomobob.etsy.com

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *