Nieuwe levensenergie & vrouwelijke oerkracht

Onze life force energy is onze scheppende levenskracht, deze kracht heeft zowel met seksualiteit als met creatie (en creativiteit) te maken. Het is de kracht die nieuw leven creëert. Verbind je weer met die vrouwelijke oerkracht en laat die levensenergie vrij stromen.

Life force energy

Deze life force energy wordt wel kundalini-energie genoemd, die door het lichaam kan stromen wanneer we groeien, ons ontwikkelen en blokkades in ons energiesysteem oplossen. Dat heeft een positief effect op gezondheid, bewustzijn, kracht en creativiteit. Deze kracht huist bij vrouwen in de onderbuik en het baarmoedergebied. De baarmoeder is letterlijk een centrum van leven. Het is het symbool voor de kosmos waar schepping steeds plaatsvindt en groeit. Het bevrijden van dit gebied brengt licht, vreugde, kracht en zachtheid. Dit gebied is bij veel vrouwen in meer of mindere mate geblokkeerd door angst, verraad, miskenning of negatieve ervaringen in het verleden, die zelfs al vele generaties of levens teruggaan. En het voelt voor mij alsof dit collectief nu een belangrijk thema is om te helen, zodat het oud zeer en ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen steeds minder aan de orde zijn.

Jaloezie?

Vrouwen verbinden zich weer met elkaar vanuit kracht en zachtheid, en helen thema’s als jaloezie en competitie. Uit de dualiteit, richting eenheidsbewustzijn. Jaloezie komt altijd voort uit onzekerheid en dat is alleen een richtingaanwijzer dat er nog iets te helen valt binnenin jou. Competitie komt voort uit een gevoel van tekort, of een angst daarvoor, wanneer je durft te vertrouwen dat er overvloed is, en dat dit er ook voor jou is, heelt dit angst. Je kunt bijvoorbeeld veel seks hebben en toch een leegheid voelen in dit onderbuikgebied. Oppervlakkige seksuele beleving zal je nooit de volheid laten ervaren.

ZIJN in plaats van DOEN

Volheid ervaar je door eerst je IK te ontwikkelen en die ‘ik’ volledige vrijheid geven om VREUGDE te beleven. Vreugde in jouw ZIJN, in jouw creativiteit. Vreugde in seksualiteit, zonder issues, schaamte, ongeheelde pijnen en remmingen. Volheid komt vanuit de volledige verbinding met jezelf in dit centrum van leven, en pas van daar uit kun je werkelijk verbinden met een ander, ook in seksualiteit. En dan til je de seks naar een ander level, als een weg naar nieuw bewustzijn. Als de mannelijke en vrouwelijke elementen in jezelf in evenwicht zijn. En dat betekent, voor vrouwen, jezelf weer verbinden met de Lilith in jezelf.

Vrouwelijke kracht

Lilith bevrijden

Lilith gaat over de ontembare, vrije en verleidelijke kracht. Zij was, zo zeggen de oude geschriften, de eerste vrouw op aarde in tegenstelling tot Eva. Ze was niet van plan om de ondergeschikte rol te spelen. Lilith is het archetype voor de vrouw die gelijkwaardig is aan de man. En let op: niet vanuit ego, verleiden om het verleiden, competitie of mannelijke kracht, om te krijgen wat je wilt hebben, maar juist vanuit haar vrouwelijke kracht. Juist om in balans te komen, en zo vanuit je hart te leven. Ik heb hier een keer een inspirerende workshop over gevolgd van Kristja van der Holst (Inspiratie in beweging). Door de eeuwen heen is Lilith verdrongen, onderdrukt en verbannen naar het onderbewuste. Hierdoor is ze vervormd en werd in legendes en verhalen afgebeeld als het donkere vrouwelijke, de helse feeks, wraakzuchtige godin of demon. Als wij haar uit de schaduw of uit de donkere uithoeken van ons onbewuste durven te halen, en haar ongetemde energie gebruiken vanuit het hart, dan komt er balans met de Eva in onszelf. Eva moest zich ondergeschikt opstellen en gevoelens van minderwaardigheid zitten nog steeds diep ingebakken in vele vrouwen. Als we Lilith bevrijden komt zij in balans met Eva, zij komen als archetypen samen in ons, en zo worden we weer één met de vrouwelijke oerenergie. Zo komen we in onze werkelijke zachte vrouwelijke kracht, zonder de vervormingen. Uit: Voel je Sparkle

Foto: Jovana Rikalo

1 Comment
  • Rita
    November 24, 2014

    Hee Kris,

    hoe gaat het met jou en met je hart…het lijkt me moeilijk voor jou!

    lfs Rita

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *