Structuur geeft meer vrijheid (huh?)

Het lijkt een paradox, maar meer structuur aanbrengen in je leven geeft een groter gevoel van vrijheid.

Toen ik net als zelfstandige begon te werken, moest ik afkicken van bijna twaalf jaar in vaste dienst bepaalde structuren te hebben gevolgd. Bijvoorbeeld op een vaste tijd aanwezig moeten zijn, lunchen voor half twee anders is de kantine dicht, pas ‘weg mogen’ na acht werkuren. Het gevoel van vrijheid was enorm toen ik zelf mijn tijd mocht indelen. Als tegenbeweging deed ik dat dus ook niet, ik wilde die vrijheid volledig ervaren. Maar na verloop van tijd gaf juist dat weer onrust, ik besefte dat ik toch meer structuur moest aanbrengen om rust te ervaren.

Structuur, vanuit vrijheid gecreëerd, kan een verademing zijn

Zo adviseert ook filosoof en arts Marli Huijer in haar boek ‘Ritme’: “Zich herhalende handelingen, hoe routineus ook uitgevoerd, brengen orde in het bestaan. Je zou verwachten dat het leven daardoor monotoon en saai zou worden, maar dat valt mee. Integendeel. Dag in dag uit doen we dingen hetzelfde, en toch verveelt die ordening meestal niet. De kans dat een gebeurtenis zich opnieuw op precies dezelfde manier voordoet is zo oneindig klein, dat het onmogelijk is om iets twee keer op dezelfde manier te doen. Hoezeer alledaagse handelingen ook op elkaar lijken, ze zijn altijd weer anders.” En ik merkte dat Huijer gelijk heeft; structuur – vanuit vrijheid gecreëerd – kan een verademing zijn. Ik hoef niet na te denken hoe laat ik opsta, wat ik als ontbijt neem, wanneer ik mijn yogales volg of hoe laat ik achter mijn computer kruip. En dat geeft ruimte en rust in mijn toch al drukke hoofd.

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *