Vergroot je vuurkracht

Je vuurkracht vergroten gaat samen met het nemen van verantwoordelijkheid. Energetisch en spiritueel gezien hoort dit thema bij het derde chakra, gelegen boven die navel. Lees hier hoe je jouw vuurkracht kunt vergroten.

Neem de wereld niet op je schouders

Vrouwen hebben nog wel eens de neiging om verantwoordelijkheid te nemen daar waar ze dat eigenlijk niet hoeven doen (voor anderen bijvoorbeeld). Zelf neem ik ook nog wel eens de hele wereld op mijn schouders. Maar je vuurkracht of kracht vergroot juist als je die verantwoordelijkheden daar laat waar ze horen. Zo kan de ander zijn eigen verantwoordelijkheid nemen en zijn kracht daardoor weer vergroten. En tegelijk wel volle verantwoordelijkheid nemen voor jouw stuk: voor je leven, je handelen en voor je eigen geluk.

Vaak moe en last van uitstelgedrag?

Ben je vaak moe, heb je moeite met daadkracht, grenzen aangeven en uitstelgedrag, dan kan het zijn dat, energetisch gezien, je derde chakragebied (solar plexus) rond de navel geblokkeerd is. Dit is het energiegebied waar het gaat over IK-kracht, energie, autonomie, grenzen, macht, wil en eigenwaarde. Als je leeft op wilskracht en van alles van jezelf moet (wat je ver kan brengen in het leven, maar niet liefdevol en zacht is naar jezelf toe) dan komt dat ook vanuit dit gebied.

Ja zeggen tegen het leven

Dit is energetisch het gebied van het ego en de saboteurs die je onbewust in je hebt en die opereren vanuit angst (vaak angst voor je eigen kracht). Mijn ervaring is dat dit gebied echt gaat over het nemen van verantwoordelijkheid. Durf je verantwoordelijkheid te nemen en daarmee JA te zeggen tegen het volledig belichamen van je ziel. Tegen alles wat je als ziel hier op aarde wilde komen leren en doen. Ja zeggen tegen je incarnatie. Kortom ja zeggen tegen het leven.

Je vuurkracht vergroten

Durf helemaal op eigen benen te staan, zodat je niet meer hoeft te zoeken buiten jezelf in allerlei therapieën, bij helderzienden, tijdens ontelbare coaching sessies of omdat je veel te veel leunt op mensen buiten jezelf. Zodat je stevig bent vanuit je kern en therapie geen redding meer hoeft te zijn, of jouw ‘jezelf’ moet komen brengen. Maar een keuze gemaakt vanuit verantwoordelijkheid, waarbij iemand je kan helpen om je blinde vlekken te ontmaskeren. Ook wanneer je te veel leunt op een ander, bijvoorbeeld in een relatie. Of te veel je eigen licht buiten jezelf projecteert, waardoor je opkijkt tegen anderen en ze op een voetstuk zet.

En de vraag die daaronder ligt is: durf je helemaal te vertrouwen op jezelf, op je eigen wijsheid en weten? En vooral ook op je eigen kracht? En durf je daar volledige verantwoordelijkheid voor te nemen? Verantwoordelijkheid nemen voor je gedachten, gevoelens en handelen. Verantwoordelijkheid voor jouw grenzen door deze duidelijk aan te geven. Voor je emoties als boosheid, verdriet of vreugde en ze toestaan in jezelf. En vooral (want dát maakt het spannend) voor de consequenties, en dus alles wat dat eventueel aanraakt in anderen, positief en negatief.

Meer vrijheid!

Verantwoordelijkheid voor het feit dat jij je eigen leven creëert en realiseert, door deze gedachten, gevoelens en handelingen. Als we dat durven, als we werkelijk durven te staan voor wie we zijn, dan is het tijd om afscheid te nemen van het slachtoffer in onszelf en kom je volledig in je kracht.

Hoe meer verantwoordelijkheid je neemt voor je jezelf en je leven, hoe meer vrijheid je ervaart.

Foto: Meg Pinsonneault

No Comments Yet.

Write a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *